>
निविदा शीर्षक विभाग काम वाटप वर्ग रक्कम बंद होण्याची तारीख बिड उघडण्याची तारीख
1.मांजरी-मांजरी-3 2.शेणवडगाव-शेणवडगाव 3.खुडसरगाव-खुडसरगाव-1 4.खुडसरगाव-खुडसरगाव-2 अंगणवाडी दुरुस्ती करणे ता राहुरीजि.प. सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागसु.बे.अ सिव्हील 2.807-07-2022 03:00:00 PM12-07-2022 03:00:00 PM
1.ब्राम्हणी -साठेवस्ती पाथरे खु-पाथरे खु 2.ब्राम्हणी -ब्राम्हणी 2 3.ब्राम्हणी तोरोळेवस्ती अंगणावडी दुरुस्तीजि.प. सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागसु.बे.अ सिव्हील 2.307-07-2022 03:00:00 PM12-07-2022 03:00:00 PM
खंाडगाव ते ग्रामा 157 घनपई रस्ता ग्रामा161 किमी0/00 ते2/00 रस्ता मजबुतीकरण करणे ता संगमनेरजि.प. सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागसु.बे.अ सिव्हील 1007-07-2022 03:00:00 PM12-07-2022 03:00:00 PM
प्रजिमा 24 ते एलकोपवाडी ग्रामा 110 किमी 0/00 ते 1/200 रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेरजि.प. सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागसु.बे.अ सिव्हील 1007-07-2022 03:00:00 PM12-07-2022 03:00:00 PM
बांबळेवाडी येथील शाळा खोली दुरुस्ती करणे( Work canceled as per Order Of Ex Eng )जि.प. सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागसु.बे.अ सिव्हील 1.407-07-2022 03:00:00 PM12-07-2022 03:00:00 PM
गि-हेवाडी येथील शाळा खोली दुरुस्ती करणे( Work canceled as per Order Of Ex Eng )जि.प. सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागसु.बे.अ सिव्हील 307-07-2022 03:00:00 PM12-07-2022 03:00:00 PM
सोनवाडी येथील 2 शाळा खोली दुरुस्ती करणेजि.प. सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागसु.बे.अ सिव्हील 207-07-2022 03:00:00 PM12-07-2022 03:00:00 PM

दर १५ मिनिटांनी नवीनतम निविदा अद्यतनित केल्या जातात..    अधिक...
फाईलचे नाव 
kamwatap notic 21-12-21.pdf Download
Notis 4.3.2022.pdf Download
kamwatap notic 21-12-21 (1).pdf Download
kamwatap notic 12.7.2022.pdf Download